Sakura show white oni wing kimono & headdress

Sakura show white oni wing kimono & headdress

DefenzMechaGeisha Fashion Show FetishCon2010

DefenzMechaGeisha Fashion Show FetishCon2010

Catwalk Tragedy

Catwalk Tragedy

Skinless Geisha FX and headdress circa 2008 CatWalk Tragedy winner

Skinless Geisha FX and headdress circa 2008 CatWalk Tragedy winner